اندیجان
بخارا
جیزخ
فرغانه
قشقه دریا
خوارزم
نمنگان
نوایی
سمرقند
سرخاندریا
سیردریا
تاشکند
جمهوری کاراکالپاکستان(جمهوری خودمختار قره‌قالپاقستان)

 

استان اندیجان در شرقی ترین نقطه کشور واقع شده است که با استان نمنگان هم مرز است. آب و هوا آن به طور معمول قاره ای با تغییرات شدید بین دمای زمستان و تابستان است ذخایر متعدد نفت، اوزوکریت و آهک نشان دهنده فراوانی منابع معدنی این استان است.مرکز این استان اندیجان است و شهرهای آن عبارتند از: اندیجان، آساکا، بالی‌کچی، بوزوک. ، جلالکودوک، ایزبوسکان، مارکهامات، اولتینکول، پختاوبود، اولوگنور، خوژاوبد، شاخریخون، کورگونتپا.

استان بخارا در بخش مرکزی غربی ازبکستان واقع شده است که صحرای قزل کوم بخش بزرگی از قلمرو آن را اشغال می کند. آب و هوای آن به طور معمول قاره ای و خشک است .مرکز این استان بخارا است از مهم ترین شهرهای ان میتوان به بخارا، ووبکنت، ژوندور، کوگون، اولوت، پشکو، رومیتان، شوفیرکون، کوروولبزور، کوراکول، گیژدوون اشاره کرد

استان جیزاخ در بخش مرکزی ازبکستان واقع شده است و آب و هوای آن معمولاً قاره‌ای است و تابستان‌های خشک و گرم و زمستان‌های معتدل دارد. اقتصاد این استان بر پایه کشاورزی، عمدتاً پنبه و غلات استوار است. ده ها هزار هکتار خاک بکر وجود دارد که برای اهداف کشاورزی مورد مطالعه قرار گرفته است. این زمین دارای زیرساخت های آبیاری کافی است. مرکز استان این جیزاخ است و شهر های اصلی ان دوستلیک، گاگارین، گالیارال، پختکور و مردجنبولک است

استان فرغانه در قسمت جنوبی دره فرغانه قرار دارد. آب و هوا معمولاً قاره ای است، با زمستان های معتدل و تابستان های بسیار گرم.مرکز این استان فرغانه است و شهرهای مهم ان عبارتند از : بشکریک، خمسه، کوکند، کووا، کوواسای، مارگیلان و ریشتان

استان قشقه دریا در حوضه رودخانه قشقه دریا در دامنه غربی کوه‌های پامیر عالی است .آب و هوای معمولاً قاره ای، خشک و تا حدی نیمه گرمسیری دارد. مرکز این استان قرشی است و شهر های مهم ان عبارتند از: شهر سبز، کتاب، کاسان، مبارک، یکک آباد، گذر و کماشی.

استان خوارزم در بخش شمال غربی ازبکستان و در پایین دست رودخانه آمودریا است. آب و هوای آن قاره ای و زمستان های نسبتاً سرد و تابستان های گرم و خشک دارد.که مرکز این استان اورجنچ نام دارد و شهر های مهم آن عبارتند از: خیوا، شویوت و جوما

استان نمنگان در شمال شرقی دره فرغانه، در کرانه راست رودخانه سیرداریا است. آب و هوای آن معمولاً قاره ای است و تابستان های گرم و خشک و زمستان های معتدل و مرطوب دارد . مرکز استان نمنگان است و شهر های مهم آن عبارتند از چرتاس، کاسانسای، خاکولاباد ، اوچکورجان، توراکورجان چوست.

استان نوایی در بخش جنوب غربی ازبکستان، در وسط صحرای قزل کوم واقع شده است. آب و هوا معمولاً قاره ای و خشک دارد .و مرکز استان نوایی است ازجمله شهرهای مهم آن میتوان به کیسیلتپا، نوراتا، اوچکودوک، زرافشان و یانگیروباد اشاره کرد.

استان سمرقند در مرکز ازبکستان و در حوضه رودخانه زرافشان است. آب و هوا به طور معمول قاره ای و خشک است. مرکز این استان سمرقند است و شهر های مهم آن عبارتند از: بولونگور، دجوما، ایشتیخون، کتاگورگان، اورگوت و اکتاش است.

استان سرخندریا در بخش جنوبی ازبکستان قرار دارد. آب و هوا آن معمولاً قاره ای با زمستان های معتدل و تابستان های گرم است. مرکز ان شهر ترمز است و ازجمله شهر های مهم آن میتوان به، بایسین، دنائو، جرقورگان، قومقورگون، شارگون، شراباد، شورچی و ساریاسیا اشاره کرد.

استان سیردریا در مرکز ازبکستان، در ساحل چپ رودخانه سیردریا است. آب و هوا معمولاً قاره ای و خشک است و مرکز ان گلستان است و شهر های مهم آن عبارتند از: بایسین، دنائو، جرقورگان، قومقورگون، شارگون، شراباد، شورچی و ساریاسیا است.

استان تاشکند در قسمت شمال شرقی ازبکستان، بین دامنه های غربی رشته کوه تیان شان و رودخانه سیردریا قرار دارد. آب و هوای آن معمولاً قاره ای است، با زمستان های معتدل و مرطوب و تابستان های گرم و خشک. مرکز این استان تاشکند است بزرگترین شهرهای آن آنگرن، آلمالیک، آخانگران، بک آباد، چیرچیک، گازالکنت، کلس، پارکنت، توی تپا، یانگی آباد و یانگیول هستند که بیشترین فعالیت های تولیدی در آنها متمرکز است. این قلمرو سرشار از مس، زغال سنگ قهوه ای، مولیبدن، روی، طلا، نقره، فلزات کمیاب و غیره است.

جمهوری کاراکالپاکستان در جنوب غربی ازبکستان واقع شده است. این منطقه از قسمت شمال غربی صحرای قزل کوم تا دلتای رودخانه آمودریا را اشغال می کند .آب و هوای آن معمولاً قاره ای است و تابستان های بسیار گرم و زمستان های سرد بدون برف دارد.و پایتخت آن نوکوس است .شهرهای مهم دیگر آن عبارتند از: برونی، بوستون، خوجیلی، کونگراد، مویناق، تاخیاتاش، تورتکول و چیمبد.