شوکت میرضیایف رئیس جمهور ازبکستان در 30 سپتامبر میزبان هیئتی از بانک جهانی به ریاست آنا بجرد، معاون بانک جهانی در امور اروپا و آسیای مرکزی بود. به گزارش سرویس مطبوعاتی رئیس دولت، در این دیدار جنبه های عملی توسعه بیشتر مشارکت استراتژیک بین ازبکستان و بانک جهانی از جمله گسترش همکاری ها در پیشبرد برنامه اصلاحات اجتماعی-اقتصادی در دست اجرا در این کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رئیس جمهور با تبریک سی امین سالگرد همکاری مثمر ثمر به آنا بجرد و تیم بانک جهانی، به پویایی و اثربخشی بالای این مشارکت در سال های اخیر اشاره کرد که طی آن سبد پروژه های مشترک تقریباً 4 برابر شد و ارزش آن نیز از مرز 8 میلیارد دلار گذشت. بانک جهانی، تنها در یک سال گذشته، تأمین مالی 6 پروژه اولویت دار را در ازبکستان به مبلغ یک میلیارد دلار تصویب کرد. این بودجه در جهت توسعه کشاورزی، انرژی، اکولوژی و مالی استفاده می شود. بانک جهانی به طور مستمر از اصلاحات پیچیده جاری در جمهوری ازبکستان در بخش های کشاورزی، انرژی و حمل و نقل حمایت می کند. برنامه ای که برای کشور ازبکستان تا سال 2026 توسط بانک جهانی تصویب شده است، در راستای استراتژی توسعه ازبکستان جدید است.

آنا بجرد ضمن قدردانی از پیشرفت اصلاحات در ازبکستان، بر تعهد بانک جهانی به گسترش بیشتر مشارکت های تمام عیار، و همچنین حمایت کارشناسی و مالی برای تسریع تحول در زمینه های اساسی، از جمله افزایش سطح زندگی در روستاها، خصوصی سازی شرکت های دولتی، دگرگونی کشاورزی، افزایش بهره وری انرژی در اقتصاد، نوسازی آموزش و مراقبت های بهداشتی، بهبود محیط کسب و کار و فضای سرمایه گذاری، تاکید کرد.

تمرکز بانک جهانی بر پروژه های استراتژیک منطقه ای با هدف تضمین ثبات و توسعه پایدار در آسیای مرکزی است.

در این نشست، توافقی در مورد تصویب نسخه به روزرسانی شده نقشه راه همکاری بین ازبکستان و بانک جهانی، حاصل شد که همکاری بین ازبکستان و بانک جهانی را در زمینه های اساسی ذکر شده گسترش می دهد.

منبع