کابینه وزیران ازبکستان در 28 سپتامبر، سه قطعنامه در مورد توسعه یکپارچه پتانسیل گردشگری مناطق بخارا، خوارزم و جمهوری قره‌قالپاقستان در سال 2022-2026 به تصویب رساندند.

برای توسعه گردشگری در جمهوری قره‌قالپاقستان موارد زیر انجام خواهد شد:

 • کنفرانس بین المللی در مورد مسائل گردشگری در Muynak برگزار می شود.
 • هر شهر و ناحیه قره‌قالپاقستان می تواند 500 نفر از ساکنان خود را به عنوان بخشی از توسعه گردشگری داخلی به سایر مناطق ازبکستان بفرستد.

آنچه در خصوص توسعه گردشگری منطقه خوارزم برنامه ریزی شده است:

 •  ایجاد موزه دولتی خوارزمشاهیان؛
 • برگزاری مسابقه ای برای ایجاد برند گردشگری “خوارزم”؛
 • تا آغاز سال 2024، راه اندازی قطار سریع السیر به خیوه؛
 • برقراری پروازهای منظم در مسیرهای “اورگنچ – باکو – اورگنچ”، “مادرید – اورگنچ – تاشکند” و همچنین از پاکستان، اندونزی، کشورهای خاورمیانه و اروپا؛
 • ایجاد محله های توریستی

اما منطقه بخارا که طرح توسعه گردشگری خاص خود را دارد:

 • جریان گردشگران بخارا را در 4 سال آینده به 5 میلیون نفر (گردشگران داخلی و خارجی) و میزان صادرات به بخش گردشگری را در همان سال ها به 600 میلیون دلار برسد.
 • برای بازسازی بناهای تاریخی و سایر اشیاء فرهنگی – در مجموع بیش از 800 نامزد برای مرمت برنامه ریزی شده است.
 • ایجاد یک خیابان خوراکی “غذای خیابانی”؛
 • تبدیل بنای باستانی “پیکنت باستانی” به موزه و پارک باستان شناسی؛
 • از نسخه های خطی ابن سینا که در مجموعه موزه های کشورهای جهان مانند ترکیه، بریتانیا، فرانسه، نگهداری می شود، کپی تهیه شود و این نسخه ها در موزه ای در بخارا قرار داده شود.
 • برگزاری مجمع گردشگری جوانان

ضمناً در این مصوبات، دولت به واگذاری زمین های خالی در مناطق مذکور از طریق مزایده برای ساخت هتل و اقامتگاه نیز اشاره کرده است.

منبع