کارشناسان موسسه پیش بینی و تحقیقات کلان اقتصادی به تحلیل چگونگی تغییر موقعیت ازبکستان در شاخص امنیت غذایی جهانی در سال های 2019-2022 پرداختند.
بر اساس این نتایج، ازبکستان دوازده پله در رده بندی کلی 2019-2022 صعود کرد. در سال 2022 در بین 113 کشور در رتبه 73 قرار گرفت.

همچنین ازبکستان در بین 10 کشور دارای بالاترین نرخ رشد از نظر امنیت غذایی در سال 2019-2022 مقام اول را به خود اختصاص داد. ازبکستان در رده “دسترسی اقتصادی” 18 پله، در رده “کیفیت و ایمنی” 3 پله و در رده “پایداری و سازگاری” 36 پله ارتقا یافت.

برای مرجع، رتبه بندی شاخص امنیت غذایی جهانی هر ساله توسط واحد اطلاعات اکونومیست با پشتیبانی Corteva Agriscience به روز می شود. یازدهمین ویرایش این فهرست در 20 سپتامبر 2022، “GFSI-2022” منتشر شده  است. GFSI به طور منظم مسائل مربوط به دسترسی به غذا، در دسترس بودن و امنیت، و همچنین منابع طبیعی و پایداری را در 113 کشور در سراسر جهان تجزیه و تحلیل می کند.

منبع