دوازدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنایع دستی، گردشگری و خدمات هتلداری از 8 شهریور تا 12 مهرماه در اصفهان برگزار شد. هدف اصلی این نمایشگاه فراهم کردن فرصت های گردشگری برای هتل ها و رستوران ها بود.

نمایندگانی از شرکت های گردشگری سمرقند که با جمهوری اسلامی ایران همکاری تنگاتنگی دارند نیز در این نمایشگاه حضور داشتند.

در 14 سپتامبر در چارچوب سفر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران به ازبکستان، دولت های جمهوری ازبکستان و جمهوری اسلامی ایران برنامه همکاری در زمینه گردشگری برای سال 2025-2022 امضا کردند.

در این سند، تقویت مشارکت متقابل سازمان‌ها و شرکت‌های گردشگری در نمایشگاه‌های بین‌المللی گردشگری برگزار شده در دو کشور، ارتقای ظرفیت‌های گردشگری، آموزش راهنمایان فارسی زبان، همکاری ایران و ازبکستان، پروازهای مستقیم و چارتر برنامه‌ریزی شده است.