در 13 اکتبر، موافقت نامه بین دولت های ازبکستان و ایران در مورد ساده سازی مراحل صدور روادید برای نمایندگان محافل تجاری و علمی، گروه های توریستی لازم الاجرا شد.
این توافقنامه در جریان سفر رسمی رئیس جمهوری اسلامی ایران به ازبکستان در روزهای 14 تا 16 سپتامبر به امضا رسید.

به گفته وزارت امور خارجه ازبکستان، این سند از 11 ماده تشکیل شده است. لازم‌الاجرا شدن آن به تقویت بیشتر روابط دوستانه بین دو کشور، توسعه همکاری‌ها در تجارت و اقتصاد، گردشگری و علم کمک خواهد کرد. این سند منعکس کننده توافقات مشترک دو کشور در زمینه سازماندهی تبادل گردشگران مستقیم، اجرای برنامه ها و پروژه های مشترک در تجارت و علم است.

از طرف ازبکستان، مسئولیت اجرای موافقتنامه به وزارت امور خارجه جمهوری ازبکستان محول شده است.

منبع