در گزارش جدید بانک جهانی، ازبکستان یکی از مقاصد پیشنهادی برای سرمایه گذاری معرفی شده است. با توجه به منابع مناسب ازبکستان و توسعه ی فرهنگی این کشور و آمادگی دولت و مردم این کشور برای توسعه اقتصادی و صنعتی، بانک جهانی این کشور را مناسب سرمایه گذاری می داند.

این گزارش تحت عنوان «توصیه هایی برای استراتژی ملی سرمایه گذاری مستقیم خارجی با یک طرح راه برای ازبکستان: منابع جدید رشد» منتشر شده است.

پیش از این اجرای استراتژی توسعه ملی را برای سال های 2022 تا 2026 دولت ازبکستان آغاز کرده بود. یکی از اهداف اصلی استراتژی جذب سالانه ۵ میلیارد دلار می باشد.

گزارش جدید بانک جهانی مبنای محکمی را برای کار بیشتر سازمان های دولتی علاقه مند فراهم می کند تا استراتژی جدیدی را برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی تا سال 2026 و همچنین حفظ و نگهداری آن در کشور و همچنین انتشار گسترده تر صنعت و منطقه توسعه دهند.

پیامدهای همه گیر COVID-19، تغییرات آب و هوایی، جنگ در اوکراین و تغییر در زنجیره های تولید و تجارت جهانی تأثیری بر تغییر رویکردهای شرکت های فراملی در چارچوب استراتژی های سرمایه گذاری بین المللی خود داشته است. با توجه به این زمینه، گزارش بانک جهانی به دولت ازبکستان یک چشم انداز استراتژیک و اهداف خاص برای جذب سرمایه گذاری خارجی ارائه می دهد. این شرکت صنایعی را با پتانسیل رشد بالا برای جذب سرمایه گذاری خارجی شناسایی می کند و اصلاحات بالقوه ای را پیشنهاد می کند که به به حداکثر رساندن سهم سرمایه گذاری خارجی در اهداف توسعه اقتصادی کشور کمک خواهد کرد.

مهمترین محورهای این گزارش عبارت اند از :

  • نیاز فوری به جذب سرمایه گذاری خارجی برای توسعه در ازبکستان توسط دولت این کشور مشخص است.
  • ورود سرمایه گذار خارجی در ازبکستان در صنایع پیچیده تر که نیازمند دانش فنی بیشتر می باشند، سود و بازدهی بیشتری خواهد داشت.
  • پر کردن شکاف های نوآوری و مشارکت در زنجیره های ارزش جهانی جز الویت های دولت این کشور برای هدایت سرمایه گذاران خارجی می باشد.
  • جذب سرمایه گذاران خارجی با هدف ایجاد مشاغل برای تخصص های بومی ازبکستان جز الویت های دولت این کشور است.

این گزارش به منظور توسعه یک برنامه هدفمند برای ارتقاء سرمایه گذاری، از روش شناسی ویژه ای برای شناسایی صنایعی که بیشترین جذابیت را برای سرمایه گذاران دارند، استفاده می کند. از جمله این صنایع می توان به دو نوع صنایع اشاره کرد:

۱) «آماده حرکت» برای جذب سرمایه گذاری خارجی

۲) «امیدوارکننده» برای جذب سرمایه گذاری خارجی

در صنایع رده اول، احتمال جذب سرمایه گذاری خارجی در کوتاه مدت و میان مدت زیاد است. از جمله این موارد می توان به تولید تجهیزات الکتریکی، مواد بسته بندی، بانکداری و منابع انرژی تجدیدپذیر اشاره کرد.

صنایع در رده دوم، نیاز به سیاست ها و اصلاحات عمومی اضافی برای باز کردن پتانسیل کامل خود را به منظور افزایش جذابیت خود را به سرمایه گذاران دارند. از جمله این موارد می توان به صنایع غذایی و تولید مصالح ساختمانی اشاره کرد.

این گزارش توصیه هایی را برای اجرای تعدادی از اصلاحات مهم ارائه می دهد که اجرای آن به افزایش رقابت پذیری کشور از نظر جذب سرمایه گذاری خارجی با کیفیت بالا کمک خواهد کرد. از جمله این اصلاحات می توان به اصلاحات در زمینه های زیر اشاره کرد:

  • نوسازی قانون گذاری سرمایه گذاری؛
  • ساده سازی و نوسازی مشوق ها برای سرمایه گذاران خارجی؛
  • بهبود فضای سرمایه گذاری در بخش های اولویت دار اقتصاد؛
  • تقویت فرایندها و نهادهای مسئول در ترویج و اجرای فرصت های سرمایه گذاری؛
  • استفاده از پتانسیل فرایند خصوصی سازی بنگاه های دولتی و مشارکت های عمومی-خصوصی (PPPs) به منظور جذب سرمایه گذاری خارجی اضافی.

برای تسهیل اجرای موثر اصلاحات، این گزارش یک طرح اجرای دقیق و نقشه راه برای دستیابی به نتایج ملموس در جذب سرمایه گذاری خارجی ارائه می دهد.

این گزارش بخشی از تلاش های گروه بانک جهانی برای ترویج رشد، سرمایه گذاری و تجارت مرزی به رهبری بخش خصوصی در ازبکستان است.