شوکت میرضیایف رئیس جمهور ازبکستان در چارچوب سفر رسمی به ترکمنستان با قربانقلی بردی محمداف رئیس جمهور ترکمنستان دیدار کرد.

به گزارش سرویس مطبوعاتی رئیس جمهور ازبکستان، شوکت میرضیایف تاکید کرد که اصلاحات اقتصادی-اجتماعی گسترده که توسط قربانقلی بردی محمداف آغاز شده است، پایه ای محکم برای ساختن ترکمنستانی قدرتمند ایجاد کرده است.

امروز ترکمنستان بر اساس حفظ وحدت ملی و سنت های تاریخی-فرهنگی به صورت پویا در حال توسعه است. شوکت میرضیایف تاکید کرد که این امر در سراسر جهان بسیار مورد استقبال قرار گرفت.

سهم قربانقلی بردی محمداف در تقویت دوستی و حسن همجواری بین دو کشور و ملت برادر و نیز رساندن آنها به سطح مشارکت استراتژیک عمیق مورد تاکید قرار گرفت.

طرفین با خرسندی خاطرنشان کردند که روابط بین ازبکستان و ترکمنستان واقعاً نمونه ای از مشارکت بین دولتی است که در آن هیچ مسئله حل نشده ای وجود ندارد.

در این دیدار طیف گسترده ای از موضوعات همکاری و تعامل دوجانبه در بسترهای منطقه ای و بین المللی به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

خاطرنشان شد که گفت‌وگوهای بین پارلمانی در حال تبدیل شدن به مهمترین عامل در نزدیکی بیشتر دو ملت است.

شوکت میرضیایف خاطرنشان کرد: ما باید به استفاده مؤثر از پتانسیل تعامل بین پارلمانی برای نظارت بر اجرای توافقات در بالاترین سطح ادامه دهیم.

قربانقلی بردی محمداف در ادامه این دیدار یک توله سگ از نژاد آلابایی را به شوکت میرضیایف اهدا کرد که مورد احترام ویژه مردم ترکمن است.

منبع