در تاریخ 23 تا 26 اکتبر 2022، هیئتی از جمهوری ازبکستان به ریاست ولادیمیر نوروف وزیر امور خارجه برای شرکت در پانزدهمین مجمع همکاری آسیای مرکزی و جمهوری کره به جمهوری کره سفر خواهد کرد.

دستور کار مجمع آتی شامل موضوعات تعامل در زمینه های مراقبت های بهداشتی، دیجیتالی شدن، گردشگری، محیط زیست و امنیت اقتصادی است.

در این مراسم روسای بخش سیاست خارجی کشورهای آسیای مرکزی و جمهوری کره و همچنین نمایندگان وزارتخانه ها و ادارات مربوطه، محافل علمی و کارشناسی حضور خواهند داشت.

در چارچوب سفر هیأت ازبکستان به جمهوری کره، چند دیدار دوجانبه نیز برنامه ریزی شده است.

منبع