سومین همایش آموزشی ازبکستان و روسیه از 26 تا 27 اکتبر در سمرقند برگزار می شود.

این مجمع که به طور سنتی از سال 2018 برگزار می شود، بستر مهمی برای گسترش همه جانبه و رساندن سطح جدیدی از همکاری بین دو کشور در زمینه آموزش است.

این مجمع  در 26 تا 27 اکتبر ، با حضور بیش از 200 موسسه آموزش عالی و همچنین نمایندگان شرکت های تولیدی و افراد مسئول از وزارتخانه ها و ادارات مربوطه ازبکستان و روسیه برگزار می شود.

و همچنین در این مجمع مسائل مربوط به ایجاد ادغام موسسات آموزش عالی کشورمان با شرکت های تولیدی روسیه، آموزش و آموزش پیشرفته پرسنل در صنایع مهندسی، انرژی، شیمیایی و توسعه همکاری در فعالیت های علمی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

انتظار می رود بیش از 100 قرارداد همکاری در نتیجه این مجمع امضا شود. هدف از این توافقنامه ها معرفی تجربیات شاخه های تولید فناوری توسعه یافته در روسیه به دانشگاه های ازبکستان است.

منبع