مرکز تحقیقات و اصلاحات اقتصادی ازبکستان از تغییرات تقاضا در بازار املاک و مستغلات در این کشور گزارش می دهد.

بر اساس مطالعات منظم انجام شده در مورد تقاضا، کارشناسان CERR گزارشی از تغییرات آن از سپتامبر سال جاری تا کنون تهیه کرده اند.

تعداد معاملات خرید و فروش ثبت شده در سراسر ازبکستان در ماه سپتامبر رشد انفجاری داشته و 19 درصد افزایش یافت. در عین حال از ابتدای سال تاکنون رشد فروش 9.7 درصد بوده است.

از نظر مناطق نیز، بیشترین افزایش در تعداد معاملات در منطقه قره‌قالپاقستان – 50 درصد، پس از آن منطقه سیرداریا با 42 درصد، منطقه جیزخ با 39 درصد و منطقه نمنگان قرار دارد.

در مقایسه با ماه اوت، فروش کاهش یافته است و کارشناسان معتقدند که دلیل این امر افزایش تقاضا برای اجاره مسکن – توسط دانشجویان و خارجی ها است.

میانگین قیمت اجاره از ابتدای سال تاکنون 22.4 درصد به ازای هر متر مربع افزایش یافته است.

افزایش قیمت بیشترین تأثیر را بر مناطق المزار (49 درصد)، یشن آباد (44 درصد)، سرگلی (34 درصد) و شیخان تاخور (33 درصد) گذاشت.

بنابراین، در منطقه شیخان تاخور، گرانترین اجاره بها 12.5 دلار در هر مربع، در میرآباد و یککاسارای – 10.8 دلار بوده است. ارزان ترین مسکن در مناطق سرگلی (حداکثر 6.7 دلار) و بکتمیر (4.6 دلار) بود.

قیمت ها نه تنها برای اجاره، بلکه برای فروش مسکن در بازار ثانویه نیز تغییر کرد. مقداری افزایش قیمت در ارزش آن وجود داشت – 1.1٪ در ماه. در همان زمان، افزایش ارزش در ماه اوت 0.5٪ و در ژوئیه – 2.5٪ بود.

همپنین افزایش قابل توجهی در اجاره مسکن در نمنگان – 5.9٪، جیزخ – 4.5٪ و فرغانه – 4.4٪ مشاهده شد. در همان زمان، مناطقی نیز وجود داشت که قیمت ها در آن کاهش یافت ،قره قالپاقستان 4.3٪، خوارزم 1.7٪ و در منطقه  قشقاداریو  0.4٪.

منبع