بر اساس داده های کمیته آمار دولتی، ازبکستان صادرات گوجه فرنگی را به طور جدی کاهش می دهد. آمارهای رسمی حاکی از آن است که در مدت 9 ماه گذشته ، 59.9 هزار تن محصول به قیمت 45.1 میلیون دلار به دیگر کشورها صادر شده است.

یک محاسبه ساده نشان می دهد که هر کیلوگرم به طور متوسط به قیمت ​​0.7 دلار از ازبکستان به کشورهای دیگر صادر شده است.

نسبت به مدت مشابه سال گذشته 13.5- درصد بوده است.

پادشاه صادرات ازبکستان هنوز انگور و فراورده های آن است (از جمله کشمش). جمهوری ازبکستان برای صادرات  “توت خشک” 161 میلیون دلار در 9 ماه به دست آورد و 179.2 هزار تن به بازار خارجی ارسال کرد (به طور متوسط ​​0.9 دلار در هر کیلوگرم) که این یک و نیم برابر بیشتر از مدت مشابه در سال 2021 است.

حجم صادرات میوه و تره بار 9 ماه گذشته بالغ بر 1235.8 هزار تن و از نظر ارزشی به 760.2 میلیون دلار (21.7 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال 2021) رسیده است.

در ژانویه تا سپتامبر 2022، سهم میوه و سبزیجات از کل صادرات به 5.4 درصد رسید.

بازارهای اصلی صادرات میوه و سبزیجات عبارتند از: روسیه، قزاقستان، چین و پاکستان.

در این گزارش آمده است که بیشترین حجم از نظر ارزش صادرات میوه و سبزیجات مربوط به روسیه (44.4 درصد از کل حجم میوه و سبزیجات) است که 6.5 برابر حجم صادرات به چین است.

منبع