سرویس اطلاع رسانی آژانس تحقیقات و فناوری فضایی زیر نظر کابینه وزیران جمهوری ازبکستان گزارش می دهد که در 10 نوامبر، نشستی در غالب ویدئو کنفرانس بین نمایندگان آژانس Uzbekcosmos ازبکستان و موسسه یونوسفر جمهوری قزاقستان برگزار شد.

شرکت کنندگان در آن مسائل نظارت از فضا را برای حل مشکلات کشاورزی و جنگلداری در نظر گرفتند. همچنین طرفین در مورد چگونگی اجرای مشترک پروژه های آزمایشی که از فناوری های InSAR استفاده می کنند، بحث کردند.

این نشست منجر به توافق برای گسترش همکاری در آینده و سازماندهی دوره های آموزشی پیشرفته برای کارکنان آژانس ازبکستان در زمینه استفاده از روش تداخل سنجی برای تجزیه و تحلیل داده های پایش راداری شد.

منبع