سرویس مطبوعاتی وزارت انرژی جمهوری ازبکستان گزارش داد که کابینه دولت کشور ازبکستان الگوی سایر سازمان ها و ارگان های دولتی در تامین برق است.

به منظور تامین نیاز برق ساختمان کابینه وزیران، یک ایستگاه فتوولتائیک به ظرفیت 630 کیلووات بر پشت بام آن نصب شد.

با بهره برداری از این ایستگاه، پیش بینی می شود سالانه 1.1 میلیون کیلووات ساعت برق تولید کند.

نیروگاه فتوولتائیک نیاز ساختمان به برق را در طول روز به طور کامل برآورده می کند و در صورت وجود مازاد برق، کابینه وزیران می تواند آن را در اختیار شبکه عمومی برق قرار دهد.

اجرای این پروژه تحقق وظایفی است که طی ویدئو کنفرانسی که به گسترش استفاده از انرژی های تجدیدپذیر اختصاص داشت، تعیین شد.

وزارت نیرو از همه وزارتخانه ها و ادارات جمهوری ازبکستان می خواهد که از دولت الگو بگیرند و به طور مستقل برق خود را تأمین کنند.

منبع