در تاریخ 14 نوامبر، هیئتی از ازبکستان در پاریس با پاسکال بونیفاس، رئیس مؤسسه معروف روابط بین‌الملل و استراتژیک فرانسه (IRIS) دیدار کردند.

در این مراسم نمایندگانی از موسسه بین المللی آسیای مرکزی، مرکز تحقیقات و اصلاحات اقتصادی، موسسه مطالعات استراتژیک و بین منطقه ای و همچنین مرکز اطلاعات و تحلیلی روابط بین الملل زیر نظر وزارت امور خارجه ازبکستان حضور داشتند.

موضوعات تقویت همکاری بین ازبکستان و فرانسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین در مورد تغییرات مثبت در منطقه آسیای مرکزی تبادل نظر شد.

رئیس موسسه IRIS از مفاد اصلی استراتژی توسعه ازبکستان جدید، اقدامات رئیس جمهور کشور ازبکستان با هدف تقویت ارتباط بین آسیای مرکزی و مناطق همسایه مطلع شد.

پاسکال بونیفاس از تلاش‌های شوکت میرضیایف برای نزدیکی روابط بین دو کشور بسیار قدردانی کرد. تاکید شد توافقات حاصل شده در پی سفر رسمی رئیس جمهور ازبکستان در سال 2018 به گسترش گفتگوهای سیاسی، روابط تجاری و اقتصادی و تبادلات بشردوستانه بین دو کشور کمک می کند.

در نتیجه این نشست، شرکت کنندگان با ایجاد کار تحقیقاتی در زمینه های اولویت دار برای مؤسسات و با برگزاری رویدادهای مشترک موافقت کردند.

IRIS یک اندیشکده پیشرو فرانسوی است که در زمینه مسائل ژئوپلیتیکی و استراتژیک تحقیق می کند.

از بین 53 اندیشکده فرانسوی، IRIS در رده بندی کلی رتبه هشتم را کسب کرد و 4 ستاره از 5 ستاره را دریافت کرد. بر اساس معیار مدیریت، IRIS رتبه 3 و با توجه به معیار شفافیت – رتبه دوازدهم را دارا است.

منبع