هیئت پارلمانی ازبکستان در نشست پارلمانی که بخشی از برنامه بیست و هفتمین کنفرانس اعضای کنوانسیون چارچوب سازمان ملل در مورد تغییرات آب و هوایی در شرم الشیخ (مصر) است، شرکت کرد.

علاوه بر هیئت ازبکستان، نمایندگانی از بیش از صد کشور جهان در جلسه پارلمان شرکت کردند. از جمله – از فرانسه، هلند، کنگو، کنیا، اوگاندا، ایتالیا، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، یمن، ترکیه، بریتانیای کبیر و کشورهای جزیره ای تووالو، میکرونزی، باربادوس، ساموآ و دیگر کشورها.

در این جلسه، پیشنهادهایی از هر کشور در مورد سرنوشت توسعه کشورهای جزیره ای کوچک که بیشترین تأثیر را از تغییرات آب و هوایی دارند، ارائه شد. به ویژه پیشنهاد شد که بیشتر بودجه ای که باید برای جلوگیری از پیامدهای منفی تغییرات اقلیمی صرف شود در اختیار این دولت ها قرار گیرد. کشورهای آفریقایی یکی دیگر از مدعیان سرمایه گذاری هستند و معتقدند که تغییرات آب و هوایی بیشترین تأثیر را بر اکوسیستم آنها دارد.

نمایندگان پارلمان ازبکستان به شرکت کنندگان در جلسه درباره اصلاحات جاری در ازبکستان، از جمله اصلاحات مربوط به بهبود محیط زیست و اکوسیستم منطقه دریای آرال و در مورد کاشت 200 میلیون اصله نهال و درختچه در چارچوب برنامه یاشیل مکون در سراسر کشور گفتند.

هیئت ازبکستان فرمول جهانی را پیشنهاد کرد که امکان تعیین نرخ تغییر آب و هوا در مناطق مختلف سیاره ما را فراهم می کند. شرکت کنندگان انجمن از اطلاعات نمایندگان جمهوری ازبکستان حمایت کردند.

نتیجه این نشست امضای یک توافق ویژه بود که به ضرورت اقدام عملی جمعی برای حل مشکلات آب و هوایی در مقیاس جهانی اشاره دارد. همچنین انتظار می رود که بعد از این نشست هر کدام از پارلمان ها قوانین مناسبی را در کشورهای خود تدوین کنند.

منبع