خبرگزاری “Uzbekhydroenergo” گزارش می دهد که ساخت نیروگاه برق آبی نیژنچاتکالا روی رودخانه چاتکال در منطقه بوستانلیک در تاشکند در حال انجام است.

این یک پروژه سرمایه گذاری شامل ساخت نیروگاه برق آبی است که از 4 واحد برق آبی تشکیل شده است که هر واحد دارای ظرفیت 22.5 مگاوات است. ظرفیت کل 90 مگاوات خواهد بود و این نیروگاه می تواند 292.24 میلیون کیلووات ساعت برق در سال تولید کند.

صرفه جویی حاصل از راه اندازی نیروگاه جدید به 91.28 میلیون متر مکعب گاز طبیعی خواهد رسید و مهمتر از همه، نیروگاه برق آبی تأثیر نامطلوبی بر اکولوژی منطقه نخواهد داشت.

جاده های منتهی به نیروگاه برق آبی قبلاً ساخته شده است، عملیات خاکی تکمیل شده است و یک تونل هم برای هدایت آب از منطقه ساخت و ساز ساخته شده است.

طبق برنامه ریزی انجام شده ساخت و ساز تا سال 2025 تکمیل می شود. پس از آن، HPP حداقل صد سال دوام خواهد آورد که 2 برابر بیشتر از یک نیروگاه حرارتی است.
از ویژگی های این نیروگاه برق آبی این است که اولین سد بتنی کشور است که برای آن از مخلوط بتن مخصوص استفاده خواهد شد. این فناوری امکان تولید برق را حتی در زمانی که مصرف آن به حداکثر می‌رسد را ممکن می‌سازد.

شرکت هایی از ترکیه و ایران در ساخت و ساز مشارکت دارند، اما کار اصلی به شرکت هیدروپروژه JSC زیر نظر ازبک هیدروانرگو JSC واگذار شده است.

نیروگاه جدید در دوره ساخت 3000 شغل ایجاد می کند و پس از راه اندازی 120 نفر در آن مشغول به کار خواهند شد.

انرژی تولید شده توسط نیروگاه ها 8 تا 10 برابر ارزان تر از انرژی تولید شده توسط نیروگاه های برق است.

منبع