ورکشاپ بررسی فرصت های صادراتی به کشور ازبکستان

900000 ریال

تماس با ما:
02122733086
09904040785

توضیحات

معرفی بازار ازبکستان

با حضور جناب آقای موسی آقایی
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ازبکستان

بررسی بازار صنعت مصالح ساختمانی

با حضور جناب آقای علیرضا صانعی
نایب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ازبکستان

بازاریابی صادراتی

با حضور جناب آقای سید حجت بزاز زاده
مشاور و مدرس بازاریابی صادراتی سایت میدون

 

زمان: پنج شنبه 21 بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۱۱ الی ۱۳