7 تور یافت شد

تجارت و صادرات به ازبکستان تجارت و صادرات به ازبکستان

Created with Sketch. ازبکستان، تاشکند، مرکز نمایشگاهی انهار پارک

[برگزار شد] تور تجاری 23 امین نمایشگاه بین المللی ساخت و ساز ازبکستان

3 بررسی
تجارت و صادرات به ازبکستان تجارت و صادرات به ازبکستان

Created with Sketch. ازبکستان، تاشکند ، Uzexpocentre

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی مشترک صنعت پلاستیک، پلیمر و شیمی

0 بررسی
تجارت و صادرات به ازبکستان تجارت و صادرات به ازبکستان

Created with Sketch. ازبکستان، تاشکند ، Uzexpocentre

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات نساجی آسیای مرکزی

0 بررسی
تجارت و صادرات به ازبکستان تجارت و صادرات به ازبکستان

Created with Sketch. ازبکستان، تاشکند ، Uzexpocentre

اولین نمایشگاه بین المللی الکترونیک، مهندسی برق، محصولات کابل و سیم، انرژی سبز، فناوری و تولید

0 بررسی
تجارت و صادرات به ازبکستان تجارت و صادرات به ازبکستان

Created with Sketch. ازبکستان، تاشکند ، Uzexpocentre

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی UzEnergy Expo 2022

0 بررسی
تجارت و صادرات به ازبکستان تجارت و صادرات به ازبکستان

Created with Sketch. ازبکستان، تاشکند ، Uzexpocentre

هجدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی ازبکستان – AgroWorld Uzbekistan 2023

0 بررسی