حضور ازبکستان در گردهمایی نمایندگان بیش از صد کشور در شرم الشیخ

هیئت پارلمانی ازبکستان در نشست پارلمانی که بخشی از برنامه بیست و هفتمین کنفرانس اعضای کنوانسیون چارچوب سازمان ملل در مورد تغییرات آب و هوایی در شرم الشیخ (مصر) است، شرکت کرد. علاوه بر هیئت ازبکستان، نمایندگانی از بیش از صد کشور جهان در جلسه پارلمان شرکت کردند. از جمله – از فرانسه، هلند، کنگو، […]

ادامه مطلب

جغرافیا وآب و هوای ازبکستان

جغرافیا جمهوری ازبکستان بین رودخانه ی آمودریا و سیر دریا واقع شده است. طول این کشور از غرب تا شرق، 1425 کیلومتر و از شمال تا جنوب، 930 کیلومتر است. این کشور در شمال شرقی با قزاقستان، از شرق و جنوب شرقی با قرقیزستان و تاجیکستان در غرب با ترکمنستان و در جنوب با افغانستان […]

ادامه مطلب