شوکت میرضیایف پیشنهاد ایجاد مرکز منطقه ای یونسکو در تاشکند را داد

شوکت میرضیایف در افتتاحیه کنفرانس جهانی مراقبت و آموزش در دوران اولیه کودکی که در حال حاضر در تاشکند در حال برگزاری است، پیشنهادات جدیدی از جمله، پیشنهاد افتتاح مرکز منطقه ای یونسکو در تاشکند را مطرح کرد. رئیس جمهور ازبکستان در سخنان خود خاطرنشان کرد: در سال های اخیر همکاری های ازبکستان و یونسکو […]

ادامه مطلب