قانون استاندارد سازی ازبکستان در خدمت بهبود کیفیت محصولات

قانون مصوب «استانداردسازی» در ویرایش جدید، از آن جهت حائز اهمیت است که با هدف رفع مشکلات حوزه های: گسترش جغرافیای صادرات محصولات تردد آزاد در بازار جهانی رفع موانع فنی در انواع تجارت انجام شده است. این قانون به نوبه خود در خدمت بهبود کیفیت محصولات (خدمات) و فرآیندها و تضمین رقابت پذیری آنها […]

ادامه مطلب