نیروگاه فتوولتائیک در پشت بام وزارتخانه ها و ادارات ازبکستان

سرویس مطبوعاتی وزارت انرژی جمهوری ازبکستان گزارش داد که کابینه دولت کشور ازبکستان الگوی سایر سازمان ها و ارگان های دولتی در تامین برق است. به منظور تامین نیاز برق ساختمان کابینه وزیران، یک ایستگاه فتوولتائیک به ظرفیت 630 کیلووات بر پشت بام آن نصب شد. با بهره برداری از این ایستگاه، پیش بینی می […]

ادامه مطلب