ازبکستان در کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادسازی در آسیا(CICA)

قزاقستان میزبان اجلاس سران کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادسازی در آسیا با حضور حدود 50 هیئت از کشورهای شرکت کننده و ناظران و همچنین سازمان های بین المللی و منطقه ای است. در این مجمع که در آستانه برگزار شد شوکت میرضیایف رئیس جمهور ازبکستان، قاسم جومارت توکایف رئیس جمهور قزاقستان، الهام علی اف رئیس […]

ادامه مطلب