بحران مرتع در ازبکستان و سازوکارهای قانونی مقابله با آن

علل تخریب مراتع در کنفرانس بین المللی اخیر با موضوع “نوآوری های با هدف مبارزه با بیابان زایی، مشکلات و راه حل آنها در منطقه آسیای مرکزی” مورد بحث قرار گرفت. این کنفرانس توسط کمیته منابع ارضی و آب مجلس سنای اول، کمیته جنگلداری دولتی و موسسه تحقیقات جنگلداری ازبکستان سازماندهی شد. به گفته خ.تولیپوف، […]

ادامه مطلب

وزارت کشاورزی ازبکستان تجهیزات پیشرفته ای از فائو دریافت کرد

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) به عنوان بخشی از اجرای پروژه منطقه ای “مدیریت یکپارچه منابع طبیعی در مناطق کشاورزی مستعد خشکسالی و شور آسیای مرکزی و ترکیه (CACILM-2)”، تجهیزات آزمایشگاهی با فناوری پیشرفته را به ارزش 29 هزار دلار در اختیار شرکت دولتی “Tuproqsifattahlil” زیر نظر وزارت کشاورزی جمهوری ازبکستان قرار داد. […]

ادامه مطلب