تولید 768 هزار و 800 تن بنزین در ازبکستان در هشت ماه اول سال جاری

بر اساس داده های پایگاه آمار دولتی، 768 هزار و 800 تن بنزین توسط شرکت های بزرگ در ازبکستان در ژانویه تا اوت سال جاری تولید شده است. نرخ رشد این تولید در مقایسه با دوره مشابه سال 2021، 3.8 درصد بوده است. خاطرنشان می شود که در ژانویه تا آگوست 2022، بیشترین سهم در […]

ادامه مطلب