قطعنامه کابینه وزیران ازبکستان در رابطه با توسعه گردشگری

کابینه وزیران ازبکستان در 28 سپتامبر، سه قطعنامه در مورد توسعه یکپارچه پتانسیل گردشگری مناطق بخارا، خوارزم و جمهوری قره‌قالپاقستان در سال 2022-2026 به تصویب رساندند. برای توسعه گردشگری در جمهوری قره‌قالپاقستان موارد زیر انجام خواهد شد: کنفرانس بین المللی در مورد مسائل گردشگری در Muynak برگزار می شود. هر شهر و ناحیه قره‌قالپاقستان می […]

ادامه مطلب