دیدار و توافقات مشترک هیئتی از ازبکستان با رئیس موسسه IRIS فرانسه

در تاریخ 14 نوامبر، هیئتی از ازبکستان در پاریس با پاسکال بونیفاس، رئیس مؤسسه معروف روابط بین‌الملل و استراتژیک فرانسه (IRIS) دیدار کردند. در این مراسم نمایندگانی از موسسه بین المللی آسیای مرکزی، مرکز تحقیقات و اصلاحات اقتصادی، موسسه مطالعات استراتژیک و بین منطقه ای و همچنین مرکز اطلاعات و تحلیلی روابط بین الملل زیر […]

ادامه مطلب