حجم تجارت خارجی ازبکستان در مدت ده ماه بالغ بر 40 میلیارد دلار

بر اساس گزارش کمیته آمار دولتی، گردش مالی تجارت خارجی ازبکستان در ژانویه تا اکتبر 2022 بالغ بر 40,098.7 میلیون دلار بوده است. این شاخص نسبت به مدت مشابه سال قبل 7280.1 میلیون دلار معادل 22.2 درصد افزایش داشته است. آمارهای رسمی حاکی از آن است که صادرات 15483.1 میلیون دلار آمریکا نسبت به مدت […]

ادامه مطلب