بانک جهانی آماده گسترش حمایت های خود از ازبکستان

شوکت میرضیایف رئیس جمهور ازبکستان در 30 سپتامبر میزبان هیئتی از بانک جهانی به ریاست آنا بجرد، معاون بانک جهانی در امور اروپا و آسیای مرکزی بود. به گزارش سرویس مطبوعاتی رئیس دولت، در این دیدار جنبه های عملی توسعه بیشتر مشارکت استراتژیک بین ازبکستان و بانک جهانی از جمله گسترش همکاری ها در پیشبرد […]

ادامه مطلب