جاذبه های گردشگری و تفریحی ازبکستان(2022) | قسمت اول

ازبکستان از نگاه تاریخ و تمدن یکی از قدیمی ترین کشور های دنیا است. به همین دلیل بخش عمده ای جاذبه های گردشگری این کشور نیز از آثار تاریخی می باشد. کشوری کم ارتفاع که تنها در مناطق جنوبی و شرقی دارای کوه میباشد. این کشور آب و هوایی قاره ای و خشک دارد و […]

ادامه مطلب