ترکمنستان 10 پست بازرسی در مرز با ازبکستان برای حمل و نقل بار افتتاح کرد

سرویس مطبوعاتی وزارت حمل و نقل جمهوری ازبکستان از افتتاح 10 ایست های بازرسی واقع در خاک ترکمنستان خبر داد. ایست و بازرسی های:  بندر دریایی بین المللی ترکمن باشی اورتیک سرخاس گارابوگاز آلتین اسیر داشگوز کونیاورگنچ فاراپ امام نظر سرحطابات همه آنها اکنون برای حمل و نقل جاده ای بین المللی باز هستند. رانندگان […]

ادامه مطلب

تمدید مدت اعتبار نرخ صفر حقوق گمرکی تعدادی از کالاهای وارداتی به ازبکستان

رئیس جمهور فرمان “اقدامات لازم برای تضمین ثبات قیمت در بازارهای مصرف” را امضا کرد. این سند از 1 ژانویه 2023 تا 1 ژوئیه 2023، دوره اعمال نرخ صفر حقوق گمرکی برای تعدادی از کالاهای وارداتی، تمدید می شود. بنابراین، دولت در نظر دارد با تامین مواد غذایی مردم، از گرانی مصنوعی و غیر منطقی […]

ادامه مطلب