ترکمنستان 10 پست بازرسی در مرز با ازبکستان برای حمل و نقل بار افتتاح کرد

سرویس مطبوعاتی وزارت حمل و نقل جمهوری ازبکستان از افتتاح 10 ایست های بازرسی واقع در خاک ترکمنستان خبر داد. ایست و بازرسی های:  بندر دریایی بین المللی ترکمن باشی اورتیک سرخاس گارابوگاز آلتین اسیر داشگوز کونیاورگنچ فاراپ امام نظر سرحطابات همه آنها اکنون برای حمل و نقل جاده ای بین المللی باز هستند. رانندگان […]

ادامه مطلب

دیدار رئیس جمهور ازبکستان و ترکمنستان

شوکت میرضیایف رئیس جمهور ازبکستان در چارچوب سفر رسمی به ترکمنستان با قربانقلی بردی محمداف رئیس جمهور ترکمنستان دیدار کرد. به گزارش سرویس مطبوعاتی رئیس جمهور ازبکستان، شوکت میرضیایف تاکید کرد که اصلاحات اقتصادی-اجتماعی گسترده که توسط قربانقلی بردی محمداف آغاز شده است، پایه ای محکم برای ساختن ترکمنستانی قدرتمند ایجاد کرده است. امروز ترکمنستان […]

ادامه مطلب