برگزاری سومین همایش آموزشی ازبکستان و روسیه در سمرقند

سومین همایش آموزشی ازبکستان و روسیه از 26 تا 27 اکتبر در سمرقند برگزار می شود. این مجمع که به طور سنتی از سال 2018 برگزار می شود، بستر مهمی برای گسترش همه جانبه و رساندن سطح جدیدی از همکاری بین دو کشور در زمینه آموزش است. این مجمع  در 26 تا 27 اکتبر ، […]

ادامه مطلب