اشتراک تجربیات بین المللی وزارت آموزش و پرورش سوریه با ازبکستان

وزیر آموزش و پرورش سوریه در کنفرانس جهانی یونسکو در زمینه مراقبت و آموزش در دوران کودکی، اصولی را که سیستم آموزشی سوریه بر اساس آن ساخته شده است، به اشتراک گذاشت. اصولی که سوریه در این زمینه بر آن تکیه دارد: افزایش آگاهی جوامع محلی در مورد توسعه اولیه. افزایش نقش دولت در حمایت […]

ادامه مطلب