توافق موسسه Ionosphere قزاقستان و Uzbekcosmos ازبکستان

سرویس اطلاع رسانی آژانس تحقیقات و فناوری فضایی زیر نظر کابینه وزیران جمهوری ازبکستان گزارش می دهد که در 10 نوامبر، نشستی در غالب ویدئو کنفرانس بین نمایندگان آژانس Uzbekcosmos ازبکستان و موسسه یونوسفر جمهوری قزاقستان برگزار شد. شرکت کنندگان در آن مسائل نظارت از فضا را برای حل مشکلات کشاورزی و جنگلداری در نظر […]

ادامه مطلب