جذب سرمایه گذاران ترک به تولید مصالح ساختمانی در ازبکستان

ساخی آنناکلیچف رئیس هیئت مدیره JSCB SQB (بانک صنعتی و ساختمانی ازبکستان) و رئیس شورای توسعه صنعت مصالح ساختمانی و ساخت و ساز ، با رئیس هیئت مدیره IMSAD انجمن تولیدکنندگان مصالح ساختمانی ترکیه، تایفون کوچوک اوغلو دیدار کرد. طرفین در مورد استفاده از تجربه ترکیه در اصلاحات ریشه ای و ارتقای تولید مصالح ساختمانی […]

ادامه مطلب