نتایج سفر رئیس جمهور ایران به ازبکستان و افزایش همکاری اقتصادی

  دکتر رئیسی بامداد شنبه 26 شهریور در بازگشت از سفر سه روزه به ازبکستان در تشریح نتایج و دستاوردهای این سفر، با بیان اینکه سفر به سمرقند در راستای تقویت سیاست همسایگی و همه‌جانبه‌گرایی اقتصادی ایران انجام شد، گفت:‌ در راستای این نگاه ابتدا دیداری دوجانبه با رئیس جمهور و مقامات عالی‌رتبه ازبکستان داشتیم. […]

ادامه مطلب