تاریخ وپیشینه ازبکستان

ازبکستان در قلب آسیای مرکزی و بین دو رودخانه بزرگ آمودریا و سیر دریا واقع شده است که تاریخ زندگی ملل در این سرزمین بیش از هزار سال است.احتمالا این سرزمین یکی از کهن ترین تمدن های جهان باشد. تاریخ ازبکستان تاریخ افراد و ملت های بزرگ، فتوحات خونین و شورش های بزرگ و تاریخ […]

ادامه مطلب