عوارض گمرکی مواد اولیه و تجهیزات داروسازی در ازبکستان لغو شد

دولت جمهوری ازبکستان مصوبه ای «در خصوص تصویب فهرست تجهیزات فناورانه و آزمایشگاهی، اجزا و قطعات یدکی و همچنین مواد اولیه، فرآورده های پزشکی و مواد بسته بندی مرتبط با داروسازی» به تصویب رساند که در این مصوبه، این تجهیزات و مواد اولیه معاف از پرداخت عوارض گمرکی شده اند. پیش از این جهت واردات […]

ادامه مطلب