وزارت کشاورزی ازبکستان تجهیزات پیشرفته ای از فائو دریافت کرد

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) به عنوان بخشی از اجرای پروژه منطقه ای “مدیریت یکپارچه منابع طبیعی در مناطق کشاورزی مستعد خشکسالی و شور آسیای مرکزی و ترکیه (CACILM-2)”، تجهیزات آزمایشگاهی با فناوری پیشرفته را به ارزش 29 هزار دلار در اختیار شرکت دولتی “Tuproqsifattahlil” زیر نظر وزارت کشاورزی جمهوری ازبکستان قرار داد. […]

ادامه مطلب