برگزاری کنفرانس اتصال اتحادیه اروپا به آسیای مرکزی در سمرقند

سمرقند در 18 نوامبر 2022 میزبان کنفرانس “اتصال اتحادیه اروپا به آسیای مرکزی” خواهد بود. این رویداد که با حمایت وزارت امور خارجه جمهوری ازبکستان آغاز شده است، به بستری برای گفتگوهای درون و بین منطقه ای در مورد مفاهیم مشترک در منطقه آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا در راستای اهداف پایداری، رفاه و همکاری […]

ادامه مطلب