گزارش جدید بانک جهانی در خصوص ازبکستان منتشر شد

در گزارش جدید بانک جهانی، ازبکستان یکی از مقاصد پیشنهادی برای سرمایه گذاری معرفی شده است. با توجه به منابع مناسب ازبکستان و توسعه ی فرهنگی این کشور و آمادگی دولت و مردم این کشور برای توسعه اقتصادی و صنعتی، بانک جهانی این کشور را مناسب سرمایه گذاری می داند. این گزارش تحت عنوان «توصیه […]

ادامه مطلب